The 36th Chamber of Shaolin (1978) movie title

The 36th Chamber of Shaolin (1978)

Directed by: Liu Chia-liang
Starring: Liu Chia-Hui, Lo Lieh, Wang Yu
Country: Hong Kong
Return to the 36th Chamber (1980) movie title

Return to the 36th Chamber (1980)

Directed by: Chang Cheh
Starring: Jimmy Wang, Lisa Chiao Chiao
Country: Hong Kong
Disciples of the 36th Chamber (1985) movie title

Disciples of the 36th Chamber (1985)

Directed by: Chang Cheh
Starring: Jimmy Wang, Angela Pan, Lisa Chiao Chiao
Country: Hong Kong